Realizace staveb v konceptu vlastního developmentu společností JIHOSTAVBY s.r.o. a JIHOSTAVBY ZTV s.r.o.:

2022
  • Výstavba 15ti RD v Nových Homolích
  • Výstavba 10ti RD v Nových Hodějovicích, výstavba ZTV
2021
  • Výstavba ZTV v Nových Homolích
2020
  • Výstavba dvojdomů v Vrábči
2019
  • Výstavba trojdomů v Nových Homolích
2018
  • Výstavba dvojdomů v Nových Homolích
Menu